Blog > Komentarze do wpisu

Lista płac – co to jest

 Lista płac jest jednym z rodzajów dokumentu, używanego w księgowości, potwierdzającym fakt naliczenia wynagrodzenia dla pracownika, jak również wszystkich obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych, takich jak składki ZUS i podatek dochodowy. Dokument ten nie jest obowiązkowy, żaden przepis nie narzuca obowiązku tworzenia listy płac do wynagrodzenia pracownika, jednak praktycznie wszyscy, wypłacający wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, takie listy płac sporządzają.

Taka lista płac jest również wygodna z punktu widzenia pracodawcy, ułatwia bowiem przygotowanie innych dokumentów, niezbędnych z punktu widzenia przepisów prawa pracy. Przykładowo na podstawie list płac szybko i łatwo można przygotować dla pracownika roczne zeznanie podatkowe PIT. Listę płac można prowadzić zarówno indywidualnie dla każdego pracownika, jak i (co ma miejsce często w zakładach pracy, zatrudniających większą liczbę pracowników) można prowadzić listę płac również zbiorczo dla wszystkich, albo też dla poszczególnych komórek organizacyjnych (wydziały i oddziały itp.).

Lista płac sporządzana jest w oparciu o dokumenty osobowe pracownika, ewidencję czasu pracy, ewidencję zwolnień lekarskich itp.

Wzorcowa lista płac zawiera z reguły pewne podstawowe informacje, do których należy:


  • Oznaczenie pracodawcy,
  • Numeracja (jeśli lista płac składa się z większej liczby stron),
  • Nazwa lub numer listy płac,
  • Miesiąc, którego ta lista dotyczy,
  • Data wykonania,
  • Podpis.

Lista płac w zakładzie pracy może być oczywiście bardziej rozbudowana i szczegółowa. Niektórzy pracodawcy na listach płac zamieszczają informacje o czasie pracy, godzinach nadliczbowych, zwolnieniach lekarskich itp. Oprócz tego niektóre zakłady pracy wypłacają swoim pracownikom różnego rodzaju dobrowolne składniki wynagrodzeń, takie jak premie uznaniowe i regulaminowe, prowizje itp., o których informacja również na liście płac może się znaleźć. Ważne jest, aby na liście płac wyodrębnić te składniki wynagrodzeń, które podlegają obowiązkowi składkowemu i podatkowemu.

Listę płac sporządza się z reguły raz w miesiącu, gdyż stosownie do przepisów kodeksu pracy wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc. Dopuszczalne jest jednak sporządzanie listy płac częściej, jeśli wynagrodzenie wypłacane jest częściej niż raz w miesiącu.

O tym, jak się rozlicza listę płac, dowiesz się na naszym szkoleniu internetowym - kurs płace online

piątek, 01 lutego 2013, poradykadrowe
Tagi: lista płac

Polecane wpisy